6.5 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja

Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua valinnaisia osa-alueita yhteisistä tutkinnon osista. Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin voi kuulua myös lukio-opintoja.