5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:

Pakollisia osaamistavoitteita on 19 osp.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 osp

Valinnaisia osaamistavoitteita on 16 osp. Niitä voi suorittaa joko peruspolun tai yksilöllisen polun (linkkinä) mukaisesti. Valintoja voi tehdä myös henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).

Lääkealan peruspolkuun kuuluvat seuraavat valinnaiset osaamistavoitteet:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3 osp
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp