4.2.1 Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa Laatutyö 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija osallistuu työpaikkansa toimintaympäristön kartoittamiseen ja käyttää työryhmän jäsenenä laadunhallintavälineitä sekä arvioi ja kehittää toimintaansa. Opiskelija osaa kirjoittaa toimintaohjeita omista työtehtävistä. Opiskelija osallistuu lääkealan laatutyöskentelyyn.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • osallistua työpaikkansa toimintaympäristön kartoitukseen ja työolosuhteiden arviointiin
  • asettaa laatutavoitteita omalle työlleen
  • osallistua työpaikan laadunhallintaan
  • arvioida omaa toimintaansa
  • noudattaa työyhteisössä käytössä olevia toimintaohjeita ja laatia toimintaohjeita omista työtehtävistään
  • muuttaa toimintaansa palautteen perusteella
  • käyttää laadun käsitteitä ja ottaa huomioon laatutyön merkityksen työssään
  • arvioida tiedon luotettavuutta
  • osallistua tiimityöskentelyyn.
Kirijakso Tutkinnon osan voi aloittaa joustavasti.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (yo) tai 3. vuonna (pk).

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksella sekä itsenäisinä tehtävinä oppimisalustalla. Opiskelija dokumentoi oppimistaan.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja laatutyötä koskevaa kirjallisuutta.

Opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla ammattiosaamisen näytön.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan teoriaopinnot verkko-oppimisympäristössä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää laatutyötä koskevaa kirjallisuutta. Opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla ammattiosaamisen näytön.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Vuorovaikutus ja yhteistyö: tiimi- ja verkostotyöskentely.

Yrittäjyys
Opiskelija oppii laadukkaan työskentelyn merkityksen yrityksen toiminnalle.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi