5.2.4 Tutkinnon osan arviointi

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1–3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osaamisalueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osaamisalueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan.

Tutkinnon osan valinnaisia opintoja on mahdollista sijoittaa Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osaan (3.4). Tällöin osaamisalueet arvioidaan Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan paikalle.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Matematiikka
Lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria (MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

Lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria (MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.

Fysiikka ja kemia
Lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan pakolliset osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

Lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1), Lämpö (FY2) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan valinnaiset osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja viestintätekniikka
sekä sen hyödyntäminen -osa-alueen pakollisia tai valinnaisia osaamistavoitteita.

Muuta tietoa Tutkinnon osan valinnaisia opintoja on mahdollista sijoittaa Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osaan (3.4). Tällöin osa-alueet arvioidaan Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan paikalle.