5.4.6 Tutkinnon osan arviointi

SOSIAALISEN JA KULTTUURISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osaamisalueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osa-alueiden osaamispistemäärien mukaan.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Taide ja kulttuuri
Osaamisen tunnustamisessa seuraavista lukion kursseista Minä, kuva ja kulttuuri (KU1), Ympäristö, paikka ja
tila (KU2), Musiikki ja minä (MU1) ja Moniääninen Suomi (MU2), yhteensä kaksi kurssia vastaavat tavoitteiltaan Taide ja kulttuuri -osa-alueen osaamistavoitteita.
Etiikka
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) ja jokin seuraavista (a-c)
kokonaisuuksista a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) ja Ihmisen elämä ja
etiikka (UE3), tai b) Ortodoksinen maailma (UO1), Uskonoppi ja etiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3) tai c)261
Hyvä elämä (ET1), Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö (ET3) vastaavat tavoitteiltaan Etiikka-osa-alueen osaamistavoitteita.
Psykologia
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) vastaa
tavoitteiltaan yhden osaamispisteen (1 osp) laajuista osaa Psykologia-osa-alueen tavoitteista. Jos opiskelija on suorittanut edellisen lisäksi Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2), Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) ja
Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5), ne yhdessä vastaavat tavoitteiltaan koko Psykologia-osa-alueen tavoitteita.
Ympäristöosaaminen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Ympäristöekologia (BI3) vastaa tavoitteiltaan Ympäristöosaaminenosa-
alueen osaamistavoitteita 1 osaamispisteen verran.
Kulttuurien tuntemus
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan Kulttuurien tuntemus –osa-alueen
osaamistavoitteita.
Muuta tietoa