6.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot:
Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja.

Lääkealan tietolähteet

Download (DOCX, 14KB)

Suomi toisena kielenä lisäopinnot Ammattisuomi

Download (DOCX, 16KB)

Työelämään tutustuminen

Download (DOCX, 15KB)