7 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän kuin 180 osp tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta.

Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.

Näitä tutkinnon osia ei järjestetä erikseen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkintoa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia, jos opetusryhmissä on tilaa ja hän etenee opinnoissaan hops:nsa mukaisessa aikataulussa.