4.1.1 Lääkealalla toimiminen tutkinnon osa 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu lääkealan työpaikkoihin ja ammatteihin. Opiskelija oppii työelämässä toimimisen taitoja ja pelisääntöjä, asiakaspalvelua, myös englannin ja ruotsin kielellä, toimistotöitä, lääkealan historiaa ja peruskäsitteitä sekä valmisteen pakkaamista myyntieriin. Opiskelija suorittaa ensiapukurssin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • hakea tietoa lääkealaan liittyviltä yhteistyötahoilta ja noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja työsuhdetta määrittäviä normeja
 • toimia yhteistyössä lääkealan ammattilaisten kanssa
 • käyttää alaan liittyviä käsitteitä
 • lääkealan historiaa ja lääkkeen elinkaaren
 • hyödyntää kielitaitoaan työtehtävissä
 • noudattaa työssään yrityksen tai organisaation laatutavoitteita
 • valmisteen pakkaamiseen liittyvät toimenpiteet
 • noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita, salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • toimia vuorovaikutustilanteissa ja ottaa vastaan palautetta työstään
 • ylläpitää työhyvinvointia ja terveellistä, turvallista ja viihtyisää työympäristöä
 • ergonomisen työskentelyn
 • käyttää työssään ympäristöä säästäviä työmenetelmiä ja materiaaleja.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

1.vuosi

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija opiskelee ongelmalähtöisellä oppimisella pienryhmätyöskentelynä, opintokäynneillä lääkealan työpaikkoihin ja lähiopetuksella. Valmisteen pakkaaminen myyntieriin sisältää käytännön harjoitustöitä. Opiskelija oppii lääkealan työpaikalla työssäoppimisjaksolla käytännön työskentelyä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Laajennettu työssäoppiminen.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Pakolliset: äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, työelämätaidot.

Valinnaiset: työelämätaidot, kulttuurien tuntemus, psykologia.

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija oppii, mikä merkitys opiskelijan toiminnalla on yrityksen toimintaan, esimerkiksi laadukkaan toiminnan, työelämän pelisääntöjen noudattamisen ja yhteistyössä toimimisen kannalta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi