Tutkinnon osan arviointi

LÄÄKEALALLA TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää toimistotöitä, valmisteen pakkaamisen myyntieriin, mittayksiköiden muuntamisen, ympäristöä säästävät työtavat, lääkealan historian ja lääkkeen elinkaaren, työyhteisössä toimimista, työelämän laatuvaatimusten mukaisen työskentelyn, tiedonhakua, kielitaidon sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Opiskelija osoittaa ensiaputaitonsa.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö lukuun ottamatta oppilaitoksessa suoritettavia osanäyttöjä: toimintaohjeen laatiminen, valmisteen pakkaaminen myyntieriin, mittayksiköiden muuntaminen, oman palkan laskenta ja kielitaidon hyödyntäminen työtehtävissä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää tieto- ja taitonäytteet.
Muuta tietoa