4.1.2 Tietotekniikan hallinta tutkinnon osa 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään kymmensormijärjestelmää. Opiskelija suorittaa Tietokoneen käyttäjän A-kortin Tieke ry:n vaatimusten mukaan. Opiskelija oppii soveltamaan ammatillista tietotekniikkaa lääkealalla, käyttämään itsenäisesti tietokonetta, hallitsemaan työkaluohjelmien peruskäyttöä ja tuntemaan tietotekniikan käsitteitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • arvioida itseään ja omien tietoteknisten valmiuksien kehittymistä työssään
  • kirjoittaa kymmensormijärjestelmällä
  • käyttää tietoverkkoja ja työväline- ja sovellusohjelmia
  • käyttää tietotekniikan keskeistä sanastoa
  • työaseman ja oheislaitteiden ylläpidon ja ohjelmapäivitykset
  • noudattaa työssään tietoturvan perusvelvoitteita, kuten salasanoja, varmuuskopiointia ja virustorjuntaa
  • hakea tietoa sähköisistä tietolähteistä ja arvioida lähteitä
  • laatia markkinointimateriaaleja, esitteitä tai asiakaskirjeitä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija harjoittelee kymmensormijärjestelmää oppitunneilla ja itsenäisesti. Opiskelija suorittaa Tieke ry:n vaatimusten mukaisesti Tietokoneen käyttäjän A-kortin. Muita tietotekniikan ammattitaitovaatimuksia opiskelija opiskelee soveltuvia ohjelmistoja käyttäen, tietotekniikan sanaston osalta englanninkielisin ohjelmin. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi tehtäviä, oppimisalustaa ja verkko-ohjausta.

Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta.

Opiskelija oppii lääkealan työpaikalla työssäoppimisjaksolla käytännön työskentelyä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tietokoneen käyttäjän A-kortin voi suorittaa myös työväenopistossa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Pakolliset: äidinkieli, tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, yhteiskuntataidot, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto.
Valinnaiset: englanti, yhteiskuntataidot, taide ja kulttuuri.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita tietokoneen ja ohjelmistojen toiminnassa.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. Opiskelija hakee palautetta ja ohjauksen avulla kehittyy työssään.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi