Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN 3 osp

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietojärjestelmien sovellukset (1 osp)
Erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin perehtyminen, ja hyödyntäminen omalla ammattialalla

Yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen

Opiskelija perehtyy toimistoautomaatiojärjestelmiin (tekstin- ja kuvankäsittely, tietokantaohjelmistot, sähköposti, tiedonsiirto-ohjelmisto, videoneuvottelu ja multimedia) ja tekee opettajan ohjauksella järjestelmiin liittyviä harjoituksia.

Opiskelija tutustuu tomistoautomaatiojärjestelmien oppaisiin ja ohjeisiin sekä käyttää niitä harjoitusten tukena.

Mobiililaitteet (1 osp)
Uusien tieto- ja viestintätekniikan laitteiden ja sovelluksien käyttöön ottaminen
Sähköisissä medioissa toimiminen oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
Opiskelija käyttää mobiililaitteita luontevana osana jokapäivästä työskentelyään.

Opiskelija hyödyntää sähköisten oppimisympäristöjen ja pilvipalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia.

Opiskelija hyödyntää opetusta tukevia asennettavia sovelluksia.

Digitaaliset oppimateriaalit (1 osp)
Digitaalisten materiaalien hyödyntäminen ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa
Opiskelija perehtyy digitaalisten aineistojen monimuotoisuuteen.
Opiskelija etsii, valitsee ja jakaa tietovarantoja sekä saa tietoa digitaalisten aineistojen kuluttamiseen liittyvistä tekijänoikeuksista sekä tutustuu verkostojen merkitykseen digitaalisten aineistojen, oppimateriaalien ja aihioiden löytämisessä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa tarvittavaa opetusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä ohjaten opiskelijaa suoriutumaan osaamistavoitteista.

Opettaja arvioi opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan osaamista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan tekemistä oppimistehtävistä tutkinnon perusteiden arviointitaulukon mukaisesti.

OPH:n tutkinnon perusteiden tieto- ja viestintätekniikan sekä sen hyödyntämisen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa