5.1.4 Tutkinnon osan arviointi

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukot:

äidinkieli
toinen kotimainen kieli, ruotsi
vieras kieli, A-kieli

Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti. Arviointi perustuu opiskelijan tekemiin oppimistehtäviin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osaamisalueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osa-alueiden osaamispistemäärien mukaan.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Äidinkieli
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen pakollisiaja valinnaisia osaamistavoitteita.

Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Vieras kieli, A-kieli, englanti
Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteiltaan Vieras kieli, A-kieli -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Muuta tietoa