Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi
Toisen kotimaisen kielenkäyttäminen työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

Molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen ymmärtäminen monikulttuurisessa Suomessa

Työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen

Opiskelija tulkitsee työhön liittyviä perustekstejä, kuten työ- ja turvallisuusohjeita sekä tuottaa lyhyitä viestejä käyttäen alan ammattisanastoa.

Opiskelija selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.
Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan lähiopetuksessa tapahtuvaan näyttöön sekä suulliseen näyttöön.

OPH:n tutkinnon perusteiden toisen kotimaisen kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa