Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti 
Viestiminen ja toimiminen vuorovaikutustilanteissa siten, että opiskelija kykenee harjoittamaan ammattiaan Opiskelija käyttää vierasta kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä.

Opiskelija selviytyy arkipäivän tilanteissa vieraalla kielellä.

Opiskelija kirjoittaa ja lukee työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja).

Tiedon hakeminen erilaisista vieraskielisistä lähteistä

Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen

Opiskelija hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.
Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan lähiopetuksessa tapahtuvaan näyttöön sekä suulliseen näyttöön.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa