Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Työelämätaidot pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot
Työnhaku Opiskelija oppii hakemaan työtä hyödyntäen erilaisia työnhakukanavia.

Opiskelija laatii työnhakuasiakirjat (CV, eli ansioluettelo ja hakemuskirje) ja oppii valmistautumaan työhaastatteluun.

Työsopimusjärjestelmä, työsopimus ja työlainsäädäntö Opiskelija tietää oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä. Opiskelija osaa varmistaa, että hänen työsopimuksensa sisältö on alan työehtosopimuksen ja keskeisen työlainsäädännön mukainen.
Työyhteisössä toimiminen

Työturvallisuus

Opiskelija toimii työyhteisössä työpaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti muut toimijat huomioiden.

Opiskelija oppii huomioimaan työturvallisuusohjeet ja toimimaan niiden mukaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa työn hakemisessa ja siihen liittyvien dokumenttien laatimisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa selvittämään oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä, ja tutustumaan keskeiseen työlain säädäntöön ja työsopimusjärjestelmään.
Opiskelija saa jatkuvaa palautetta työskentelystään opettajalta ja vertaispalautetta muilta opiskelijoilta. Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan itse omaa oppimistaan.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan laatimat työnhakuasiakirjat ja opiskelijan tietämyksen työnhausta ja työnlainsäädännöstä lähiopetuksessa.

Opiskelija osoittaa työyhteisössä toimimisen osaamisensa hyväksytyllä ammattiosaamisen näytöllä työssäoppimispaikalla.

OPH:n tutkinnon perusteiden työelämätaitojen pakollisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa integrointi äidinkieleen (työnhakuasiakirjat)