Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Työelämätaitojen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot (3 osp)
Oman osaamisen kehittäminen ja työpaikan eri tehtävissä toimiminen 1 osp
Opiskelija oppii kehittämään omaa ammattitaitoaan. Opiskelija oppii tuntemaan oman alan toimintaympäristöjä ja hankkii valmiudet työskennellä erilaisissa työtehtävissä.
Työhyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Työtehtävien eteneminen, työn laatu ja kehittäminen

1 osp (top)
Opiskelija tietää, mitkä tekijät vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin ja osaa edistää henkilökunnan hyvinvointia ja osallisuutta työssäoppimisjaksolla.
Opiskelija oppii ymmärtämään oman vastuunsa työtehtävien etenemisestä, kehittämisestä ja laadusta. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa, työprosessia ja työn tuloksellisuutta työssäoppimispaikalla.
Kansainväliset työmarkkinat 1 osp
Opiskelija selvittää kansainvälisten työmarkkinoiden toimintaperiaatteita ja sen, miten hän voi hakeutua töihin muihin EU-maihin tai Euroopan ulkopuolelle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa kehittämään ammattitaitoaan eri toimintaympäristöissä. Opettaja ohjaa opiskelijaa ammattialansa työn kehittämisessä ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä. Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan alansa laatutyöhön.

Opettaja ohjaa opiskelijaa kansainväliseen työssäoppimiseen ja työnhakuun.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

OPH:n tutkinnon perusteiden työelämätaitojen valinnaisten opintojen arviointitaulukot

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamista oppimistehtävien ja projektien avulla oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla.

Yksi osaamispiste (työhyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen, Työtehtävien eteneminen, työn laatu ja kehittäminen) suoritetaan työssäoppimispaikalla. Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan kirjoittaman raportin pohjalta. Raportissa opiskelija selvittää työhyvinvoinnin ja työn laadun keskeiset ulottuvuudet opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Muuta tietoa Kokonaisuus voidaan järjestää yhtenä 3 osaamispisteen kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti kolmena erillisenä 1 osaamispisteen kokonaisuutena, jolloin opiskelija voi valita kuinka monta osaamispistettä hän suorittaa. Järjestys on vapaavalintainen.