Valinnaiset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, VALINNAISET (3 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yritysmuodot, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja oman alan kehittämistarpeet Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnaiset osa 1.
1 osp
Opiskelija ottaa selvää yritysmuodoista, sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnasta sekä sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannon rakenteesta. Hän osaa arvioida yrittäjyyden mahdollisuuksia osana palvelujärjestelmää ja selvittää, millaisia kehitystarpeita alalla on. Opiskelija oppii hakea tietoa markkinoiden muutoksista ja arvioimaan realistisesti yrittäjyyden antamia mahdollisuuksia.
Liiketoimintasuunnitelma Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnaiset, osa 2.
1 osp
Opiskelijat toteuttavat projektityönä liiketoimintasuunnitelman, mikä pitää sisällään oman toiminnan ja ajankäytön suunnitelman yrittäjänä. Opiskelija selvittää sosiaali- ja terveysalan luvanvaraisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden.
Liiketoimintasuunnitelma tallennetaan e-portfolioon
Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen ja liiketoiminnan tuloksellisuus Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnaiset, osa 3.

1 osp
Opiskelijat jatkavat liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija antavat kehittämisehdotuksia toisten opiskelijoiden liiketoimintasuunnitelmista. Opiskelija muuttaa liiketoimintasuunnitelmaansa saamansa palautteen perusteella.
Opiskelija selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa jatkuvasti opiskelijaa hakemaan ja syventämään yrittäjyyttä koskevaa tietoa. Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan itse omaa oppimistaan. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta työskentelystään opettajalta ja vertaispalautetta muilta opiskelijoilta.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan/opiskelijoiden toteuttaman liiketoimintasuunnitelman ja opiskelijan yrittäjyyttä koskevan tietämyksen lähiopetustunneilla ja opiskelijan tekemien tehtävien perusteella.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Kokonaisuus voidaan järjestää yhtenä 3 osaamispisteen kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti kolmena 1 osaamispisteen kokonaisuutena, jolloin opiskelija voi valita kuinka monta osaamispistettä hän suorittaa. Mikäli kokonaisuus suoritetaan erillisenä, tulee opinnot suorittaa järjestyksessä 1, 2, 3.