Valinnaiset osaamistavoitteet

YMPÄRISTÖOSAAMINEN, VALINNAINEN (1 osp)

Ympäristöosaamisen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elinkaariajattelun toteuttaminen Opiskelija pohtii valintojaan elinkaariajattelun näkökulmat huomioon ottaen ja osaa valita tuotteita ja palveluita, jotka rasittavat vähän luonnon kantokykyä. Opiskelija tiedostaa keskeiset ympäristöön liittyvät säädökset, määraykset ja ohjeet.
Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen sekä jätteiden synnyn ehkäiseminen Opiskelija edistää energiatehokasta välineiden ja materiaalien käyttöä ja ehkäisee jätteiden syntyä. Opiskelija suunnittelee ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteisen ympäristötapahtuman järjestämiseen omassa oppilaitoksessa tai alan yhteistyötahon kanssa
Jätteiden lajittelu ja kierrätys Opiskelija perehtyy jätteiden lajittelun ja kierrätyksen merkitykseen sosiaali-ja terveysalalla. Opiskelija osallistuu jätteiden kierrätykseen ohjeiden mukaan ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa

  • opiskelijaa oppimistehtävissä tavoitteiden suuntaisesti erilaisten oppimistehtävien avulla
  • opiskelijaa arvioimaan omaa ympäristöosaaamistaan sosiaali-ja terveysalalla
  • opiskelijaa dokumentoimaan osaamistaan e-Taitoon ja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta.
  • opiskelijaa ympäristöpäivän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden Ympäristöosaamisen arviointitaulukoihin
Muuta tietoa