Tutkinnon osan arviointi

MARKKINOINNIN JA SOMISTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelijat esittelevät oppilaitoksessa Minimessut-päivänä apteekissa myytävää ei-lääkkeellistä tuotetta lääkealan eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija käyttää sanallisen ja sanattoman viestinnän keinoja, osoittaa tuotetuntemusta ja soveltaa asiakaspalvelun psykologiaa. Hän ottaa huomioon eri kulttuureihin ja väestöryhmiin kuuluvia asiakkaita.

Ammattiosaamisen näytön voi antaa myös apteekissa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää tieto- ja taitonäytteet.
Muuta tietoa