Tutkinnon osan arviointi

Tietotekniikan osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa tietotekniikan hallinnassa ammattiosaamisen näytössä suorittamalla Tietokoneen käyttäjän A-kortin ja toimimalla lääketeknikon työtehtävissä lääkealan työpaikalla käyttäen työssään tietotekniikkaa.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö lukuun ottamatta oppilaitoksessa suoritettavia osanäyttöjä: Kymmensormijärjestelmä (10 minuutin kirjoituskoe), Tietokoneen käyttäjän A-kortti ja Tietotekniikan sanaston käyttö.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää tieto- ja taitonäytteet.
Muuta tietoa