Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TIETOTEKNIIKKATAIDOT

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kymmensormijärjestelmä Opiskelija oppii tekstin kirjoittamisen näppäimistöllä kymmensormijärjestelmää käyttäen.
Tieke ry:n Tietokoneen käyttäjän A-kortti Opiskelija harjoittelee Tietokoneen käyttäjän A-kortin moduuleita voimassa olevien Tieke ry:n vaatimusten mukaan pääsääntöisesti lähiopetuksessa. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi tehtäviä, oppimisalustaa ja verkko-ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oikeaa näppäilytekniikkaa. Oppimista arvioidaan 2 ja 5 minuutin kirjoituskokeilla. Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävien tekemistä ja ajokorttikokeilla arvioidaan oppimista. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään.
Muuta tietoa

AMMATILLINEN TIETOTEKNIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietojärjestelmien ylläpito Opiskelija oppii ohjelmistojen päivittämistä. Oppimisessa käytetään oppimisalustaa.
Tietoturvaohjeet, tietosuoja ja sähköisten tietolähteiden käyttö Opiskelija noudattaa työssään tietoturvan perusvelvoitteita ja tekijänoikeuksia. Opiskelija hakee tietoa erilaisista ammatillisista tietolähteistä ja arvioi tietoa kriittisesti.
Tietotekniikan sanasto ja ohjelmien käytön soveltaminen Opiskelija harjaantuu tietotekniikan sanaston käytössä englanninkielisten ohjelmien avulla. Samalla opiskelija harjoittelee kuvankäsittelyä ja www-sivujen tekemistä, joita tarvitaan www-sivujen päivittämisessä ja esitteiden, ohjeiden ja muiden materiaalien laatimisessa. Lähiopetuksen lisäksi oppimisessa käytetään oppimisalustaa ja verkko-ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävien tekemistä ja arvioi oppimista. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään.
Muuta tietoa