Tutkinnon osan arviointi

LÄÄKETEOLLISUUSTYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija näyttää osaamisensa työssäoppimisjaksolla lääketeollisuudessa tai sen sidosryhmässä. Opiskelija näyttää osaamisensa työskentelemällä lääketeknikon työtehtävissä yhteistyössä ja työryhmän jäsenenä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä yhdellä lääketeollisuuden tai sen sidosryhmän toimialalla (tuotanto, kliininen tutkimus, myyntilupa-asiat, tiedottaminen, tuotekehitys tai viranomaistoiminta). Ammattiosaamisen näytössä opiskelija käyttää englannin kieltä työssään, käsittelee dokumentteja, käyttää työhönsä liittyvää ammattisanastoa, noudattaa työpaikan tietosuojaohjeita ja muita työhön liittyviä ohjeita sekä toimii työpaikan laatuvaatimusten mukaisesti.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö lukuun ottamatta oppilaitoksessa suoritettavia osanäyttöjä: lääkealan yritystoiminnan arviointi.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää tieto- ja taitonäytteet.
Muuta tietoa