Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Lääkevalmistuksen menetelmät ja prosessit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien käsittely Opiskelija tutustuu eri lääkemuotoihin ja niiden vaatimuksiin sekä raaka-aineiden käsittelyyn ja lääkemuotojen valmistukseen eri mittakaavoissa. Opiskelija harjoittelee käytännössä eri lääkemuotojen valmistusta pienessä mittakaavassa. Opiskelija oppii laskemaan lääkkeenvalmistuksessa tarvittavia laskuja.
Työskentely lääkkeenvalmistuksessa ja valmistusprosessiin osallistuminen
(annosjauheiden ja kapselien valmistus, voiteiden valmistus, nestemäisten lääkemuotojen valmistus, tablettien valmistus)

Lääkkeenvalmistusvälineiden käyttö

Laskeminen lääkkeenvalmistuksessa

Opinnot toteutetaan ongelmaperusteisena oppimisena, joka sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä, harjoitustöitä ja opintokäyntejä.

Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävän mukaista tiedonhankintaa. Pienryhmä laatii oppimisestaan yhteisen tuotoksen. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään ja antaa palautetta vertaisarvioinnilla.

Opettaja ohjaa käytännön harjoitustöitä ja antaa palautetta työskentelystä. Käytännön työskentely arvioidaan taitonäytteellä.

Opettaja opettaa lääkkeenvalmistuksen laskuja ja ohjaa opiskelijan oppimista.

Muuta tietoa Työssäoppimista 10 osp

Lääkevalmistuksen laadunhallinta

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lääkkeenvalmistusta koskevien säädösten, GMP:n ja toiminta- ja valmistusohjeiden noudattaminen työskentelyssä Opiskelija perehtyy lääkkeenvalmistusta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin kuten GMP, toiminta- ja valmistusohjeet. Opiskelija tutustuu lääkemuotojen laatuvaatimuksiin, lääkeformulaatioiden ja prosessien kehittämisen periaatteisiin ja oppii ottamaan ne huomioon työssään. Opiskelija perehtyy työsuojeluohjeiden merkitykseen lääkkeenvalmistuksen työtehtävissä. Opiskelija tutustuu ympäristön suojeluun lääkevalmistuksessa.
Lääkemuotojen laatuvaatimusten, lääkeformulaation ja valmistusprosessin huomioon ottaminen työskentelyssä

Työsuojelu ja ympäristön suojelu lääkkeenvalmistuksessa

Opinnot toteutetaan ongelmaperusteisena oppimisena, joka sisältää lähiopetusta ja pienryhmätyöskentelyä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävän mukaista tiedonhankintaa. Pienryhmä laatii oppimisestaan yhteisen tuotoksen. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään ja antaa palautetta vertaisarvioinnilla.
Muuta tietoa

Sterilointi, aseptinen työskentely ja lääkevalmistustilat

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Aseptinen työskentely

Sterilointi

Opiskelija oppii perustiedot mikrobiologiasta ja aseptisen työskentelyn ja steriloinnin periaatteet. Opiskelija harjoittelee aseptista työskentelyä ja kuumailma- ja höyrysterilointia käytännön harjoitustöissä.
Lääkkeenvalmistustilojen ylläpito Opiskelija oppii lääkkeenvalmistuksessa käytettävän tilaluokituksen ja oppii tilojen ylläpitoa kuten puhdistusta, desinfiointia, tilojen puhtauskokeiden tekoa ja olosuhdeseurantaa. Lisäksi opiskelija oppii välineiden huoltamista.
Olosuhdeseurannan ja puhtauskokeiden tekeminen Opinnot toteutetaan ongelmaperusteisena oppimisena, joka sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä ja harjoitustöitä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävän mukaista tiedonhankintaa. Pienryhmä laatii oppimisestaan yhteisen tuotoksen. Steriloinnin oppiminen osoitetaan taitonäytteellä. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään ja antaa palautetta vertaisarvioinnilla.
Muuta tietoa Työssäoppimista 10 osp