Tutkinnon osan arviointi

SAIRAALA-APTEEKKITYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija näyttää osaamisensa työssäoppimisjaksolla sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa. Opiskelija näyttää osaamisensa sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen tuotteiden tilaamisessa, vastaanotossa ja varastoinnissa sekä osastojen lääketilausten keräilyssä ja pakkaamisessa. Opiskelija näyttää osaamisensa koneellisen annosjakelun ja osastolla toimimisen tehtävissä.
Jos ammattiosaamisen näyttöympäristössä ei ole koneellista annosjakelua, osaaminen voidaan näyttää kirjallisella raportilla. Opiskelija näyttää osaavansa toimia sairaala-apteekissa säädösten ja ohjeiden mukaisesti.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö lukuun ottamatta oppilaitoksella suoritettavia osanäyttöjä: lääkealan yritystoiminnan arviointi.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää tieto- ja taitonäytteet.
Muuta tietoa