4.2.3 Valinnainen tutkinnon osa Tietotekniikan käyttäminen työssä 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija suorittaa Tietokoneen käyttäjän AB-kortin Tieke ry:n vaatimusten mukaan tai osallistuu opetukseen ja ajokorttikokeisiin. Opiskelija hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti ja tehokkaasti tietotekniikkaa lääkealalla käytössä olevissa tietotekniikkatehtävissä. Opiskelussa käytetään tarkoitukseen sopivia työvälineitä ja ohjelmia sekä niiden edistyneempiä ominaisuuksia.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • toimia tietotekniikan tehtävissä ja arvioida omaa työskentelyään
    tietotekniikkaa Tietokoneen käyttäjän AB-kortin, muun vastaavan kortin tai vastaavan tutkinnon osien tasolla
  • neuvoa toisia työpaikan käytössä olevien ohjelmien ja laitteiden käytössä
  • noudattaa tietoturvaa ja tekijänoikeuksia
  • ratkaista tietoteknisiä ongelmia
  • työskennellä ergonomisesti oikein.
Kirijakso Tietokoneen käyttäjän A-kortti on oltava suoritettuna. Tutkinnon osan voi aloittaa jakson vaihtuessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (yo/pk) tai 3. vuonna (pk).

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija suorittaa työelämän toimintakokonaisuudet seuraavassa järjestyksessä: ensin AB-kortti, sen jälkeen lääkealan työelämälähtöiset tietotekniikkatehtävät. Tietotekniikkatehtävien yhteydessä on mahdollista tehdä ammattiosaamisen näyttö oppilaitoksella.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Tietokoneen käyttäjän AB-kortin voi suorittaa myös työväenopistossa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tietokoneen käyttäjän A-kortti on oltava suoritettuna. Tutkinnon osassa on rajoitettu määrä aloituspaikkoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ratkaisee erilaisia tietoteknisiä ongelmia työelämälähtöisissä tehtävissä ja ohjaa toisia tietotekniikassa esimerkiksi laatimalla ohjeita.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija huolehtii työhyvinvoinnistaan esimerkiksi taukojumpalla, työskentelee työpisteessään tietokoneella ergonomisesti oikein ja tauottaa päätetyöskentelyä.

Yrittäjyys Opiskelija tekee annetut tehtävät omatoimisesti, arvioi itseään ja työtään monipuolisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi