Valinnaiset osaamistavoiteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, VALINNAISET (3 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Väestön terveyserot
Fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät
Terveystietoa tutkimalla, 1 osp
Opiskelija perehtyy fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija tutustuu esim. kouluterveyskyselyn avulla väestön terveyseroihin ja tekee kartoituksen terveyskäyttäytymisestä omassa toimintaympäristössään. Kartoitukseen kuuluu tiedon kerääminen (esim. kyselylomake, haastattelut), yhteenveto ja esittäminen.
Terveysliikunnan hyödyntäminen Terveysliikunta I, 1 osp
Opiskelija opettelee soveltamaan terveysliikunnan tavoitteita omaan liikkumiseen. Hän perehtyy säännöllisen harjoittelun merkitykseen. Harjoittelun sisältöinä monipuoliset terveysliikuntamuodot sisällä ja ulkona (lenkkeily, sauvakävely, kehonhuolto eri välineillä, mm. fysiopallot, kepit, pilates-pallot) sekä kuntosaliharjoittelu.
Terveysliikunnan hyödyntäminen
Ryhmän jäsenenä toimiminen
Terveysliikunta II, osp
Opiskelija opettelee suunnittelemaan ja ohjelmoimaan omaa harjoittelua. Hän valitsee liikuntamuodon/-muodot ja laatii pienryhmässä tavoitteellisen liikuntasuunnitelman, joka toteutetaan ja arvioidaan kurssin aikana. Keskeistä toiminnassa on ryhmää aktivoiva ja kannustava osallistuminen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa hakemaan, kokoamaan ja arvioimaan tietoa.
Opettaja ohjaa opiskelijaa edistämään työ- ja toimintakykyään liikunnan menetelmin. Opettaja ohjaa opiskelijaa hyödyntämään terveysliikuntaa edistäviä menetelmiä.
Opiskelija saa palautetta työskentelystään opettajalta ja vertaispalautetta muilta opiskelijoilta.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan sitoutuneisuutta toimia oman työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Opettaja arvioi osallistumista tuntityöskentelyyn ja kykyä soveltaa opiskeltavia menetelmiä.

Opettaja arvioi opiskelijan työskentelyä koskien tiedonhankintaa, tiedon arviointia ja sen soveltamista osana terveyskäyttäytymistä.

OPH:n tutkinnon perusteiden työkyvyn ylläpidon, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa