Valinnaiset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, VALINNAISET (2 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hur mår du? Asiakaspalvelua ja hoitotyötä simuloiden ruotsiksi 1 osp Opiskelija käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä.

Opiskelija selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä.

Ruotsin alkeet 1 osp Ruotsin alkeiskurssilla tutustutaan ruotsin kielen perusteisiin
Kurssi on opiskelijoille, jotka eivät ole opiskelleet ruotsia lainkaan tai joiden ruotsin kielen taito on vaatimaton.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.
Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi perustuu jatkuvaan lähiopetuksessa tapahtuvaan näyttöön sekä suulliseen näyttöön.

OPH:n tutkinnon perusteiden toisen kotimaisen kielen opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa