Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSAAN KUULUU KAKSI TOIMINTAKOKONAISUUTTA:

VARASTOINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Varastonvalvontaohjelman käyttö Opiskelija oppii mitä toimintoja liittyy tavaroiden vastaanottoon ja tutustuu varastonvalvontaohjelmiin.
Lähetysten vastaanotto
ja kirjaaminen
varastonvalvontaohjelmaan
Opiskelija perehtyy tuotteiden varastointiin, varastorobotteihin, esillepanoon itsehoitotuotteiden osalta, keräilyyn, pakkaamiseen, kuljetukseen, olosuhdeseurantaan ja lääkejätteiden käsittelyyn.
Tuotteiden varastointi,
keräily, pakkaaminen ja
kuljetus
Opiskelija oppii tuotevirhekäsitteen ja tuotevirheluokituksen.
Varastoinnin olosuhdeseuranta Opiskelija tutustuu apteekkijärjestelmien varastonvalvontaohjelmiin.
Inventointi

Lääkejätteiden käsittely

Lääkkeen toimitusketjun osana toimiminen

Varaston valvonta ja seuranta

Opinnot toteutetaan ongelmaperusteisena oppimisena, joka sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä ja opintokäyntejä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävän mukaista tiedonhankintaa. Pienryhmä laatii oppimisestaan yhteisen tuotoksen. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään ja antaa palautetta vertaisarvioinnilla.
Muuta tietoa

TUOTETIETOUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kemikaalien, rohdosten ja ravintolisien sekä lääkevalmisteiden luokittelu pakkausmerkintöjen perusteella (lääkemuoto, säilyvyys, reseptistatus, käyttötarkoitus) Opiskelija oppii kemikaalien varoitusmerkinnät ja niiden mukaisen kemikaalien oikean käsittelyn ja varastointitavan.

Opiskelija oppii rohdoksista ja ravintolisistä ja niiden käytöstä sekä tutustuu niitä koskevaan lainsäädäntöön.

Opiskelija oppii lääkevalmisteiden luokittelun pakkausmerkintöjen perusteella.

Rohdosten ja ravintolisien oikea käyttö

Kemikaalien käyttöturvallisuus

Opiskelija oppii lääkevalmisteiden luokittelun pakkausmerkintöjen perusteella.

Opinnot toteutetaan opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä ja opintokäyntejä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävän mukaista tiedonhankintaa. Pienryhmä laatii oppimisestaan yhteisen tuotoksen.

Opiskelee osoittaa oppimistaan ei-lääkkeellisen tuotteen/tuoteryhmän esittelyllä.

Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään ja antaa palautetta vertaisarvioinnilla.

Muuta tietoa