Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

APTEEKIN LOGISTIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Apteekin varastonhallinta ja apteekissa myytävien tuotteiden hinnoittelu Opiskelija oppii apteekin varastonhallintaa (tilaaminen, varastonkierto ja hyllytys) ja tuotteiden hinnoittelua.
Apteekin tuotetietous Opiskelija perehtyy apteekissa myytäviin ei-lääkkeellisiin, tuotteisiin.
Lääkealan yritystoiminnan arviointi Opinnoissa käsitellään lääkealan yritystoimintaa ja osoitetaan ammatillinen kehittyminen.
Lääketeknikon logistiset työtehtävät apteekissa Opiskelija syventää osaamistaan apteekissa logistiikan työtehtävissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena, osin verkossa.
Opetusmenetelminä käytetään esimerkiksi luentoja, ryhmä- ja paritöitä, harjoitustöitä, itsenäisiä tehtäviä ja videointia.

Opiskelija syventää tietämystä apteekin varastonhallinnasta ja tutustuu apteekissa myytäviin ei-lääkkeellisiin tuotteisiin oppitunneilla ja työssäoppimisjaksolla. Opintoihin voi sisältyä myös ohjattuja tutustumiskäyntejä lääkealan työpaikkoihin, esim. annosjakeluyksikköön sekä yritysten tuote-esittelyjä.

Opiskelija osoittaa oppimisensa varastonhallinnasta oppimistehtävillä. Opiskelija esittelee tutustumansa tuoteryhmän opettajalle ja muille opiskelijoille (e-taito). Opiskelijat tekevät vertaisarviointia esitelmistä.

Työssäoppiminen suoritetaan apteekissa.

Muuta tietoa

APTEEKIN ASIAKASPALVELU JA TOIMISTOTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Apteekin tietojärjestelmät Opiskelija oppii käyttämään apteekin tietojärjestelmiä.
Apteekin asiakaspalvelu Opiskelija oppii apteekin asiakaspalvelua.
Apteekin toimistotyöt Opiskelija oppii apteekin toimistotöitä.
Lääkemääräyksien käsittely ja niitä koskevat normit ja ohjeet Opiskelija oppii reseptin käsittelyyn liittyvät säädökset ja reseptien käsittelyn apteekin tietotekniikkajärjestelmässä.
Ammatillinen kehittyminen Opinnot sisältävät myös opintojen ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena, osin verkossa.
Opetusmenetelminä käytetään esimerkiksi luentoja, ryhmä- ja paritöitä, harjoitustöitä, itsenäisiä tehtäviä ja videointia. Opintoihin voi sisältyä ohjattuja tutustumiskäyntejä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään apteekin tietojärjestelmiä.

Opiskelija harjoittelee erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja kassatoimintoja. Opiskelija saa palautetta opettajalta ja muilta opiskelijoilta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa apteekin laskutusprosesseihin ja toimistotöihin sekä tietoturvan huomioonottamiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ottamaan huomioon apteekin laatutavoitteet ja kestävän kehityksen ja toimimaan niiden mukaisesti.

Opiskelija tekee ammatillisen kehittymisestään portfolion hyödyntäen oppimisalustaa.

Muuta tietoa