Tutkinnon osan arvointi

APTEEKKITYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää osaamisensa työssäoppimisjaksolla apteekissa. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla monipuolisesti lääketeknikon erilaisissa työtehtävissä apteekeissa. Hän mm. osoittaa osaamisensa tuotteiden tilaamisessa, varaston kierrosta huolehtimalla, työskentelemällä apteekin kassalla asiakaspalvelussa, hinnoittelemalla tuotteita ja osallistumalla laskutusprosessiin.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö lukuun ottamatta oppilaitoksessa suoritettavia osanäyttöjä: lääkemääräysten ja tilausten kirjaaminen sekä lääkemääräyksiä koskevien normien noudattaminen sekä lääkealan yritystoiminnan arviointi.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää tieto- ja taitonäytteet.
Muuta tietoa