Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

SYVENTÄVÄT TIETOTEKNIIKKATAIDOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tieke ry:n Tietokoneen käyttäjän AB-kortti Opiskelija harjoittelee Tietokoneen käyttäjän AB-kortin moduuleita pääsääntöisesti lähiopetuksessa. Opiskeltavat ajokorttimoduulit opiskellaan voimassa olevien Tieke ry:n lisenssiorganisaatioille antamien ohjeistusten mukaan. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi oppimistehtäviä, oppimisalustaa ja verkko-ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävien tekemistä ja ajokorttikokeilla arvioidaan oppimista. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään.
Muuta tietoa

TIETOTEKNIIKKA LÄÄKEALAN TYÖSSÄ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lääkealan työelämälähtöiset tietotekniikkatehtävät Opiskelija soveltaa AB-kortissa oppimiaan tietoja ja taitoja lääkealan työelämälähtöisissä tietotekniikkatehtävissä. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi oppimisalustoja ja verkko-ohjausta.

Opiskelija soveltaa ja hyödyntää tietotekniikkaa monipuolisesti laatimalla esimerkiksi asiakirjoja, asiakirjamalleja, julkaisuja (jotka sisältävät kansilehden, sisällysluettelon, kuvia ja tekstiä), muokkaamalla kuvia julkaisuun sopivaksi, laatimalla tilastoja, taulukoita tai niihin liittyviä monipuolisia kaavioita, tekemällä www-sivuja, ajastettuja diaesityksiä tai yhdistämällä tietoja eri tiedostoista.

Opiskelija oppii neuvomaan muita ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä. Opiskelija oppii noudattamaan tietoturvaa ja tekijänoikeuksia. Opiskelija käyttää työvälineiden ja ohjelmistojen edistyneempiä ominaisuuksia. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi oppimisalustoja ja verkko-ohjausta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan työelämälähtöisten tietotekniikkatehtävien tekemistä ja arvioi oppimista. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään.
Muuta tietoa