4.2.4 Valinnainen tutkinnon osa Lääkkeiden valmistus 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii raaka-aineiden käsittelyä, annosjauheiden, kapselien, voiteiden, nestemäisten lääkemuotojen ja tablettien valmistusta teoriassa ja käytännössä. Opiskelija perehtyy lääkkeenvalmistustiloihin ja niiden ylläpitoon. Opiskelija tutustuu aseptisen työskentelyn perusteisiin ja oppii steriloimaan välineitä. Opiskelija oppii lääkkeenvalmistuksen laadunhallintaa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • aseptisen työskentelyn
 • osallistua valmistusprosessiin
 • steriloida
 • pukeutua ja työskennellä lääkkeenvalmistuksessa ja käyttää lääkkeenvalmistuksen perusmenetelmiä ja välineitä
 • käsitellä raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja
 • tehdä lääkevalmistustilojen olosuhdeseurantaa ja puhtauskokeita
 • noudattaa lääkkeenvalmistusta koskevia säädöksiä, GMP:tä ja toiminta- ja valmistusohjeita
 • ottaa työssään huomioon tavallisimpien lääkemuotojen laatuvaatimukset sekä lääkeformulaation ja valmistusprosessin kehityskaaren
 • hyödyntää mikrobiologian perustietoja
 • laskea lääkkeiden valmistuksessa tarvittavia laskuja
 • noudattaa työsuojelu- ja ympäristönsuojeluohjeita.
Kirijakso Vaadittava edeltävä osaaminen: Valmistushygienian perusteet, suojapukeutuminen lääkkeenvalmistuksessa ja vaakojen käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. (yo) tai 3. (pk) vuonna.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija opiskelee ongelmalähtöisellä oppimisella pienryhmätyöskentelynä, opintokäynneillä lääkkeenvalmistuksen työpaikkoihin ja oppitunneilla.

Opinnot sisältävät käytännön harjoitustöitä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on rajoitettu määrä aloituspaikkoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija noudattaa työsuojelu- ja ympäristönsuojeluohjeita, toimii raaka-aineiden pakkauksissa käytettävien tunnistus- ja varoitusmerkintöjen mukaan ja käsittelee lääkejätteet ohjeiden mukaisesti.

Yrittäjyys Opiskelija oppii kustannustietoisuutta liittyen lääkkeenvalmistusprosessiin. Opiskelija tutustuu lääkkeitä ja verituotteita valmistavien yritysten toimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi