4.1.7 Lääkealan osaamisala: Lääketukkukauppatyö 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan lääketukkukaupan työtehtävissä.

Tutkinnon osassa toimitaan lääketukkukaupan varaston logistiikan työtehtävissä ja tutustutaan tukkuliikkeen osto- ja myyntitoimintaan.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • ottaa huomioon tuotteiden menekkiin, varaston toimintavalmiuteen ja tilaamiseen vaikuttavia tekijöitä
 • inventoida noudattaen tukkuliikkeen inventointijärjestelmää
 • ottaa vastaan saapuvan tavaran lähetyksen, tarkastaa lähetyksen oikeellisuuden ja tuotteiden kelvollisuuden sekä viedä saapuneen lähetyksen varastokirjanpitoon
 • sijoittaa tuotteet lääketukun varastointijärjestelmää noudattaen
 • merkitä ja varastoida karanteeniin ja myyntikieltoon asetetut tuotteet
 • hoitaa tuotteiden keräilyn ja pakkaamisen
 • ottaa huomioon asiakaspalautukset toimintayksikön ohjeita noudattaen
 • kirjata ja käsitellä tuotevirhe-epäilyt
 • toimia työssään noudattaen säädöksiä ja ohjeita
 • noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita
 • kustannustehokkaan ja tuloksellisen toiminnan
 • arvioida lääkealan yritystoimintaa
 • tunnistaa, arvioida ja esitellä keskeisen ammatillisen osaamisensa ja vahvuutensa
 • ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään ottaen huomioon saamansa palautteen
 • toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja ottaa huomioon työyhteisönsä yhteiset laatuvaatimukset.
Kirijakso Pakolliset tutkinnon osat on oltava suoritettuna. Tutkinnon osan voi aloittaa jakson vaihtuessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (yo) tai 3. vuonna (pk).

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin työssäoppimalla lääketukkukaupassa.

Opintojen aikana tehdään kirjallisia tehtäviä ja opitaan lähiopetuksessa.

Kirjalliset tehtävät sovitaan yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Lähiopetusta on lääkealan yritystoiminnassa ja opintojen ohjauksessa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan voi suorittaa 2+1 tai 1-1 –mallilla, jossa viimeinen opiskeluvuosi suoritetaan nuorten oppisopimuksella. Tämä edellyttää opiskelijalta työpaikan hankkimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on rajoitettu määrä aloituspaikkoja. Opinnot voi aloittaa, kun opiskelijalla on työssäoppimispaikka.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:

 • työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen ja riskien välttäminen varastotyössä, suojainten (mm. turvakengät) ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen.
 • Oikea nostotekniikka.
 • Käytössä olevan työtuolin säätäminen.
 • Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen mm. tervehtiminen, kohtelias ja ystävällinen käyttäytyminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen. Palautteen vastaanottaminen ja oman toiminnan muuttaminen palautteen perusteella. Vastuun ottaminen omasta oppimisesta.

Yrittäjyys Tutkinnon osassa käsitellään lääkealan yritystoimintaa.
Opiskelija tutustuu:

 • monipuolisesti lääkealan erilaisiin yrityksiin ja yritysmuotoihin esimerkiksi ryhmätöiden ja tutustumiskäyntien avulla
 • lääketehtaiden toimintaan kansainvälisyyden näkökulmasta
 • sairaala-apteekin talouteen kuntatalouden näkökulmasta
 • lääkealan työsuojeluun ja työhyvinvointiin
 • kestävään kehitykseen lääkealalla

Opiskelija selvittää oman organisaationsa liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita. Opiskelija oppii kustannustehokkaan työtavan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi