Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

VARASTOSSA TYÖSKENTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen Opiskelija suunnittelee toimintaansa, tekee annetut tehtävät ja arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita
Saapuvan tavaran vastaanotto Opiskelija ottaa vastaan saapuvan tavaran lähetyksen, tarkistaa tuotteiden oikeellisuuden ja kelvollisuuden ja kirjaa varastokirjanpitoon.
Varastointi Opiskelija sijoittaa tuotteet tukkuliikkeen varastointijärjestelmän mukaisesti oikeille varastopaikoille.
Karanteenin hoitaminen Opiskelija merkitsee ja varastoi karanteeniin ja myyntikieltoon asetetut tuotteet.
Tuotteiden keräily ja pakkaaminen Opiskelija hoitaa tuotteiden keräilyn keräilyalueella ja hoitaa erityiskäsittelyä vaativien tuotteiden keräilyn, pakkaamisen ja merkitsemisen
Asiakaspalautukset Opiskelija tulkitsee palautusilmoituksen ohjeiden mukaan ja lajittelee palautetut tuotteet syytunnuksen mukaan.
Tuotevirhe-epäilyt Opiskelija kirjaa tuotevirhe-epäilyt ja lähettää tuotteen eteenpäin ohjeiden mukaisesti.
Inventointi Opiskelija inventoi tukkuliikkeen inventointijärjestelmän mukaisesti ja tunnistaa saldovirheiden syitä.
Kustannustehokkaasti toimiminen Opiskelija toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti
ottaen huomioon ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit.
Tukkuliikettä koskevien säädösten ja ohjeiden noudattaminen Opiskelija noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja ohjeita
Laadukas toiminta Opiskelija ottaa huomioon työyhteisön yhteiset laatuvaatimukset.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija oppii työssäoppimassa tekemällä lääketukkukaupan logistisia tehtäviä sekä tutustumalla lääketukkukaupan osto- ja myyntitoimintoihin.

Opettaja keskustelee työssäoppimisen tavoitteista yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa.

Opiskelija tekee kirjalliset tehtävät tukkuliikkeen toiminnan perusteista sekä saapuvan tavaran vastaanotosta ja varastoinnista. Kirjallisten tehtävien aiheita voidaan myös yhdistää laajemmaksi tehtäväksi. Kirjallista tehtävää varten opiskelija perehtyy työtänsä koskeviin säädöksiin ja laatuvaatimuksiin.

Opettaja sopii kirjallisten tehtävien aiheet ja toteuttamistavan yhdessä työelämän edustajien ja opiskelijan kanssa.

Opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja antaa palautetta kirjallisista tehtävistä yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Muuta tietoa

MYYNTI- JA OSTOTOIMINNOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotteiden menekin ja varastoin toimintavarmuuden sekä tilaamiseen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen Opiskelija seuraa työssään tärkeimpiä tuotteiden menekkiin, varaston toimintavalmiuden säilymiseen ja tilaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja ottaa huomioon tavallisimmat tukkuliikkeeseen tulevat sähköiset ja kirjalliset tilaukset
Lääkealan yritystoiminnan arviointi Opiskelija selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen Opiskelija lajittelee ja hävittää toimistotyöstä tulevat jätteet

Opiskelija osallistuu kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja arvioi yhdessä työyhteisön kanssa kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ympäristöratkaisuja yrityksen toiminnassa

Opiskelija vähentää omalla toiminnallaan toimistotyöstä tulevan jätteen määrää (esim. kaksipuolinen tulostus)

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja keskustelee työssäoppimisen tavoitteista yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa.

Opettaja sopii kirjallisten tehtävien aiheet ja toteuttamistavan yhdessä työelämän edustajien ja opiskelijan kanssa.

Opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja antaa palautetta kirjallisista tehtävistä yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Muuta tietoa