Tutkinnon osan arviointi

LÄÄKETUKKUKAUPPATYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija näyttää osaamisensa työssäoppimisjaksolla lääketukkukaupassa. Opiskelija osoittaa osaamisensa saapuvan tavaran vastaanottamisessa ja varastoinnissa sekä karanteenin hoitamisessa ja inventoinnissa. Opiskelija näyttää tuotteiden keräilyn ja pakkaamisen sekä asiakaspalautusten käsittelyn. Opiskelija näyttää kykenevänsä työskentelemään ohjeiden mukaisesti, kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija näyttää osaavansa ottaa huomioon tuotteiden menekkiin ja tilaamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö lukuun ottamatta oppilaitoksessa suoritettavia osanäyttjä: lääkealan yritystoiminnan arviointi.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää tieto- ja taitonäytteet.
Muuta tietoa