5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:

Pakollisia osaamistavoitteita on yhteensä 19 osp

5.1.1. Äidinkieli (5 osp)
5.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 osp)
5.1.3. Vieraat kielet (2 osp)

5.2.1. Matematiikka (3 osp)
5.2.2. Fysiikka ja kemia (2 osp)
5.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (1 osp)

5.3.1. Yhteiskuntataidot (1 osp)
5.3.2. Työelämätaidot (1 osp)
5.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)
5.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (2 osp)

Valinnaisia osaamistavoitteita on 16 osp. Niitä voi suorittaa joko peruspolun tai yksilöllisen polun (linkkinä) mukaisesti. Valintoja voi tehdä myös henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).

Logistiikan peruspolkuun kuuluvat seuraavat valinnaiset osaamistavoitteet:

5.1.1. Äidinkieli (0-3 osp)
5.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi (0-3 osp)
5.1.3. Vieraat kielet (0-3 osp)

5.2.1. Matematiikka (1 osp)
5.2.2. Fysiikka ja kemia (2 osp)

5.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (3 osp)
5.4.1. Kulttuurien tuntemus (2 osp)
5.4.2. Taide ja kulttuuri (3 osp)
5.4.5. Ympäristöosaaminen (2 osp)