Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA JAKAUTUU VIITEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kuljettajan rahastus ja lipunmyyntityö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Palvelutehtävät ja asiakaspalvelu Opiskelija käyttää lipunmyyntijärjestelmiä eri maksutavoilla ja käsittelee yleisesti käytössä olevia lipputuotteita. Opiskelija tekee tilityksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään lipunmyyntijärjestelmiä, tekemään tilityksiä eri rahastusjärjestelmillä ja muussa tiedonhankinnassa. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.
Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa D-luokan kuljettajatutkinto

Työelämän toimintakokonaisuus integroidaan mahdollisuuksien mukaan seuraavien yhteisten opintojen kanssa: englanti, matematiikka, ruotsi ja äidinkieli.

<

Linja-autonkuljettajan palvelutehtävät

Linja-autonkuljettajan palvelutehtävät Opiskelija selvittää palvelutehtäväänsä kuuluvat joukkoliikenteen peruspalvelut. Opiskelija valmistautuu neuvomaan, opastamaan ja tiedottamaan erilaisia asiakasryhmiä, sekä toimimaan niiden kanssa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija opiskelee oikeat toimintatavat konfliktitilanteissa. Opiskelija ymmärtää oman toiminnan merkityksen yrityksen tulokseen. Opiskelija suorittaa EA-1 kurssia vastaavat tiedot ja taidot sekä alansa työturvallisuuskurssin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa hankkimaan tietoa joukkoliikenteen peruspalveluista. Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan ryhmien opastamis- ja tiedottamistilanteissa. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.
Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään. Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa D-luokan kuljettajatutkinto, EA-1 kurssia vastaavat tiedot ja taidot, sekä alansa työturvallisuuskurssi

Linja-auton kuljettaminen 1

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Linja-auton kuljettaminen 1 Opiskelija opiskelee kuljetustehtäviä koskevat lait ja asetukset.
Opiskelija suunnittelee kuljetustehtävän. Opiskelija laatii taloudellisimman ajoreitin ja varmistaa kuljetustehtävän onnistumisen työ-, ajo, ja lepoaikasäädösten puitteissa. Opettaja ohjaa opiskelijan toimintaa ja tarkastaa opiskelijan suunnitelmat ennen työtehtävien suorittamista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa lakien ja asetusten opiskelussa ja kuljetustehtävien suunnittelussa. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle. Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään. Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Linja-auton kuljettaminen 2

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Linja-auton kuljettaminen 2 Opiskelija suunnittelee kuljetustehtävän. Opiskelija laatii taloudellisimman ajoreitin ja varmistaa kuljetustehtävän onnistumisen työ-, ajo, ja lepoaikasäädösten puitteissa. Opiskelija kuormaa ja varmistaa kuorman käyttäen terminaaleissa yleisesti käytettäviä kuormankäsittelylaitteita, sekä suorittaa ajotehtävän, noudattaen alan työturvallisuusohjeita. Opettaja ohjaa opiskelijan toimintaa ja tarkastaa opiskelijan suunnitelmat ennen työtehtävien suorittamista.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa lakien ja asetusten opiskelussa ja kuljetustehtävien suunnittelussa. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle. Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään. Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Linja-auton kuljettaminen 3

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Linja-auton kuljettaminen 3 Opiskelija syventää ja soveltaa opiskelemiaan asioita itsenäisesti työssäoppimispaikalla tai työssäoppispaikan olosuhteita vastaavassa paikassa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja käy työssäoppimispaikalla ohjaus- ja arviointikeskusteluita yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelija pitää työssoppimispäiväkirjaa.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa Opiskellaan työssäoppimalla