Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kuormankäsittelylaitteiden käyttö 1

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vaihtokuormakorien käyttö/td>

Opiskelija opiskelee erilaisten vaihtokuormakorilaitteiden käytön, kuten esimerkiksi vaijerivaihtolava-, koukkulava- ja jalkalavalaitteiden käytön. Opiskelija suunnittelee kuljetustehtävän ja valitsee tehtävään parhaiten soveltuvan kuorma-auton ja kuormakorin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja opastaa opiskelijaa vaihtokuormakorien ja vaihtolavalaitteiden käyttöohjekirjojen käytössä ja muussa tiedonhankinnassa.

Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa, sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa C-luokan kuljettajatutkinto, ADR-peruskurssi ja koe, sekä kuljetusalan työturvakortti

Kuormankäsittelylaitteiden käyttö 2

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuormankäsittelylaitteiden käyttö Opiskelija opiskelee erityyppisten kuormankäsittelylaitteiden käytön, kuten esimerkiksi taka- ja sivulaitanostimen, kappaletavaranosturin ja trukin käytön. Opiskelija suunnittelee kuljetustehtävän sekä kuormaa kuorman säädösten edellyttämällä tavalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja opastaa opiskelijaa kuormankäsittelylaitteiden ja trukin käyttöohjekirjojen käytössä ja muussa tiedonhankinnassa.

Opettaja opastaa opiskelijaa kuormankäsittelylaitteila tapahtuvien harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa, sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Kuorma-auton kuljettaminen 1

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuorma-auton kuljettaminen 1 Opiskelija opiskelee kuljetustehtäviä koskevat lait ja asetukset.

Opiskelija suunnittelee kuljetustehtävän, valitsee sopivan kuormakorin ja kuorma-auton. Opiskelija laatii taloudellisimman ajoreitin ja varmistaa kuljetustehtävän onnistumisen työ-, ajo, ja lepoaikasäädösten puitteissa. Opiskelija kuormaa ja varmistaa kuorman sekä suorittaa ajotehtävän noudattaen alan työturvallisuusohjeita.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja opastaa opiskelijaa lakien asetusten opiskelussa ja muussa tiedonhankinnassa.

Opettaja opastaa opiskelijaa kuljetustehtävien suunnittelussa, suorittamisessa, sekä oikeiden ajoneuvojen, työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään. Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Kuorma-auton kuljettaminen 2

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuorma-auton kuljettaminen 2 Opiskelija syventää opiskelemiaan asioita itsenäisesti työssäoppimispaikalla tai työssäoppispaikan olosuhteita vastaavassa paikassa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja käy työssäoppimispaikalla ohjaus- ja arviointikeskusteluita yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelija pitää työssoppimispäiväkirjaa.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa Opiskellaan työssäoppimalla