Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Työelämätaitojen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaitojen syventävä osaaminen (3 osp)
Työyhteisön ilmapiirin ja henkilöstön osallisuuden edistäminen Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan ammatillisten aineiden yhteydessä työsalissa ja työpaikalla.

Opiskelija oppii työelämätaitoja työryhmän jäsenenä eri tehtävissä.

Työpaikan eri tehtävissä toimiminen Opiskelija harjoittelee jäsentämään ammatin osa-alueet omalla toimialalla sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt.
Työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä vastaaminen omalta osaltaan Opiskelija suorittaa työryhmille annetut tavoitteet työprosessien, aikataulujen ja vaadittavan laadun suhteen.

Opiskelija arvioija kehittää omaa olemustaan ja toimintaansa ammatti-identiteetin kehittämiseksi.

Oman osaamisen kehittäminen Opiskelija selvittää sähköisten tietolähteiden avulla työnsaantimahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta.
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista Opiskelija laatii laajan raportin valitsemastaan työelämään liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään työelämän pelisäännöt. Oppimista arvioidaan opiskelijan oikealla asenteella, ihmissuhdetaidoilla sekä kyvyllä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opiskelija osoittaa osaamisensa suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen perustuen siihen, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Arvioinnin perustana on opiskelijan kanssa käytävä henkilökohtainen palautekeskustelu sekä osaamista osoittava kirjallinen raportti.

OPH:n tutkinnon perusteiden työelämätaitojen valinnaisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa Mikäli opetusta järjestetään, voidaan osa-alueet opiskella seuraavalla tavalla:

Työelämätaitojen syventävä osaaminen (1 osp) ensimmäisenä opiskeluvuonna Asennuksen ja automaation perustöiden yhteydessä.

Työelämätaitojen syventävä osaaminen (2 osp) toisena opiskeluvuonna. Tällöin ne integroidaan johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneistus, Koneenasennus tai Levy- ja hitsaustyöt.