Tutkinnon osan arviointi

Huippuosaajana toimiminen osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa logistiikan alan työtilanteissa sekä dokumentoimalla tehtävänsä. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelu-, työ- tai muilla todistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.

Osaamisen tunnistamisessa voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten haastatteluja tai oman osaamisen kuvaamista

Muuta tietoa