Tutkinnon osan arviointi

YRITYKSESSÄ TOIMIMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla yrityksessä yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa dokumentoiden ja todentaen tutkinnon osan perusteiden vaatimusten mukaisen osaamisensa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa