Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SUORITETAAN YHTENÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISENÄ TOIMINTAKOKONAISUUTENA:

TRUKINKULJETTAJAN TEHTÄVÄT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Trukin toimintaperiaatteet Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa vastapainotrukin, tukipyörätrukin ja työntömastotrukin toimintaperiaatteisiin, joita ovat mm:

 • vakavuus
 • ohjauksen periaatteet
 • käyttövoima
 • hydrauliikan perusteet
 • sähköjärjestelmän perusteet
 • turvallisuusvarusteet
Päivittäiset huoltotoimet sekä ajoonlähtö- ja –lopetustoimet Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa sekä työssäoppimalla kuinka tehdään esim:

 • akun lataus ja vesitys
 • polttoaineen täydennys
 • kaasupullon vaihto
 • moottoriöljyn tason tarkastus ja lisääminen
 • hydrauliikkaöljyn tason tarkastus ja lisääminen
 • jäädytysnesteen tason tarkastus ja lisääminen
 • ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkastukset
Työturvallisuus, ergonomia ja ensiaputaidot Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa työturvallisuusohjeisiin ja lainsäädäntöön. Opiskelija suorittaa:

 • työturvakortin ja
 • ensiapu-1 kortin tai vastaavan.

Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa sekä työssäoppimalla kuinka trukilla työskennellään ergonomisesti.

Lainsäädäntö Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa:

 • trukinkuljettajaa koskevan keskeisen lainsäädännön
 • trukin rekisteröintivaatimukset
 • vastuuvakuutuksen korvausperiaatteet ja velvoitteet trukkikuljetuksen suorittajalle
Vastapaino-, tukipyörä- ja työntömastotrukilla työskentely Opiskelija harjoittelee opettajan ohjauksessa ja harjoitusten muodossa sekä työssäoppimalla tavaran lastaamista kuljetusvälineeseen, tavaran purkamista kuljetusvälineestä sekä tavaran hyllyttämistä ja pinoamista erilaisilla trukeilla, oppien valitsemaan oikeat työvälineet ja turvalliset työmenetelmät eri tehtäviin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työssäoppimisen aikana myös työpaikkaohjaaja antavat trukinkuljettajan tehtävien teoria ja työsaliopetusta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa Opiskelija suorittaa hyväksytysti työturvakorttikokeen.
Opiskelija suorittaa EA1-kurssin tai hankkii muuten vastaavat tiedot.