Tutkinnon osan arviointi

TAVARAN VASTAANOTTO JA SÄILYTYSTYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan tekemällä työtehtäviä varastotyöympäristössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Opiskelija näyttää osaamisensa vastaanottamalla ja tarkastamalla saapuneen tavaralähetyksen. Hän toteaa lähetyksen kunnon ja vastaavuuden mukana tulleisiin dokumentteihin, tekee tarvittavat merkinnät kuljetusasiakirjoihin ja siirtää tavarat valitsemaansa sopivaan varastointipaikkaan sekä päivittää saapumistiedon ohjeistuksen mukaisesti.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.