Tutkinnon osan arviointi

TAVARAN KERÄILY JA LÄHETYSTYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opintokokonaisuuden näytössä opiskelija kerää asiakastoimituksen käytettävissä olevien laitteiden ja apuvälineiden avulla keräilypaikan käytäntöjen mukaisesti. Keräilyssä on huomioitava myös kuljetusmuoto, joka on valittu asiakastoimitukselle. Keräilyn jälkeen asiakastoimitus valmistellaan lähetyskuntoon ja siirretään lähetysalueelle. Yksiköt pakataan ja merkitään sekä lähtevään toimitukseen liitetään tarvittavat asiapaperit.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelu-, työ- tai muilla todistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.

Osaamisen tunnistamisessa voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten haastatteluja tai oman osaamisen kuvaamista.