Tutkinnon osan arviointi

TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu yksi näyttö joka suoritetaan työssäoppimisen yhteydessä työpaikalla tai työpaikan olosuhteita vastaavassa paikassa ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näyttö voidaan suorittaa myös toisen tutkinnon osan näyttöjen yhteydessä.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tarkastaa työkoneen toimintakunnon, rakenteet ja varmista niiden toiminnan. Opiskelija valmistelee työkoneen työtehtävään ja suorittaa sen, noudattaen työturvallisia työtapoja- ja menetelmiä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely. Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla ja/tai työtodistuksilla, sekä suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa