Tutkinnon osan arviointi

VAARALLISTEN AINDEN KÄSITTELYN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö TOpintokokonaisuuden näytössä opiskelija käsittelee vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja tuotteita. Opiskelija suorittaa joko vaarallisten aineiden keräämisen ja lähettämisen tai vaarallisten aineiden vastaanottoon ja säilytykseen liittyviä tehtäviä. Oppilas osoittaa näytön yhteydessä hallitsevansa vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvät määräykset ja toiminnot.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelu-, työ- tai muilla todistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.

Osaamisen tunnistamisessa voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten haastatteluja tai oman osaamisen kuvaamista

Muuta tietoa