Tutkinnon osan arviointi

VARASTON TIETOJÄRJESTELMÄT OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa käyttämällä varaston tietojärjestelmää varastotyöympäristössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Opiskelija tarkastaa tietojärjestelmästä saldojen oikeellisuuden ja päivittää saldot tarvittaessa. Opiskelija tulostaa varastotietojärjestelmästä raportteja ja tulkitsee niitä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa