Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Pääkaupunkiseudun linjastotuntemus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pääkaupunkiseudun eri bussilinjojen reittien tunteminen Opiskelija opiskelee pääkaupunkiseudun tärkeimmät bussireitit, pysäkit ja niiden varrella sijaitsevat tärkeimmät kohteet.
Tuntee pääkulkuväylät pääkaupunkiseudun pääkulkuväylien tunteminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa pääkaupunkiseudun eri bussireittien sijaintiin ja merkittävimpien kohteiden, kuten esimerkiksi sairaaloiden ja nähtävyyksien sijainteihin.
Pääkaupunkiseudun bussireittien varrella sijaitsevien tärkeimpien kohteiden ja pysäkkien sijaintien tietäminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa pääbussireitteihin eri alueiden välillä.
Joukkoliikennekaistojen sijaintien tietäminen

Matkustajien neuvominen reittivalinnoissa

Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa joukkoliikennekaistojen sijanteihin ja käyttöön
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan perehtymään pääkaupunkiseudun tärkeimpiin kuljetusväyliin, bussireitteihin, kohteisiin sekä joukkoliikennekaistoihin.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa