Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

VERKKOKAUPAN LOGISTIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Erilaiset verkkokaupat ja niiden toiminnan perusperiaatteet Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa ja verkko-opiskeluna erilaisiin verkkokauppoihin ja niiden toiminnan perusperiaatteisiin.
Verkkokaupan tilaus-toimitusprosessien erityispiirteet Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa verkkokauppojen tilaus-toimitusprosesseihin ja niiden erityispiirteisiin. Opiskelija tutustuu erilaisiin verkkokauppojen tilaus- ja toimitusehtoihin sekä järjestelmiin. Opiskelija harjoittelee mm. tilauksen tekemistä ja tilaamansa lähetyksen vastaanottamista.
Verkkokauppaan liittyvät sidosryhmät Opiskelija etsii tietoa erilaisista verkkokauppaan liittyvistä sidosryhmistä ja tekee opettajan ohjauksessa näistä verkostokartan. Opiskelija perehtyy sidosryhmien osalta, verkko-oppimisen keinoin ja opettajan tai työpaikkaohjaajan ohjauksessa, erityisesti logistiikan palveluja verkkokaupoille tuottaviin yrityksiin ja niiden palveluvalikoimaan sekä toimintaan, tekemällä esimerkiksi yritysvierailun ja haastattelee yrityksen edustajia.
Verkkokauppaa ja verkkokaupan logistiikkaa koskevat säädökset ja määräykset Opiskelija etsii tietoa opettajan ohjauksessa verkkokauppaa ja verkkokaupan logistiikkaa koskevista säädöksistä ja määräyksistä. Opiskelija pohtii harjoitustehtävän kautta, miten erilaiset määräykset ja säädökset vaikuttavat logistiseen toimintaan verkkokaupan tilaus-toimitusketjussa.
Verkkokaupan toimitukset kotimaahan ja ulkomaille Opiskelija perehtyy verkkokaupan toimituksiin sekä kotimaahan että ulkomaille, ottaen huomioon säädökset ja määräykset. Opiskelija perehtyy myös pakettiautomaattien toimintaperiaatteisiin.

Tehdään oppimistehtävä, jossa verkkokaupan tilauksen perusteella harjoitellaan lähetyksen keräämistä, pakkaamista, lähettämistä, kuljettamista ja asiakkaalle luovuttamista sekä mahdollista virtuaalista lähetyksen seurantaa.
Opiskelija harjoittelee myös asiakaspalvelua ja siihen liittyvää vuorovaikutusta osana verkkokaupan logistista ketjua.

Verkkokaupan logistiikan lisäarvopalvelut Opiskelija selvittää opettajan ohjauksessa erilaisia verkkokaupan logistiikkaan liittyviä lisäarvopalveluja ja niiden toimintaa, kuten esimerkiksi asennus- ja hyllytyspalveluja.
Asiakaspalautusten käsittely Opiskelija perehtyy verkko-opiskeluna sekä opettajan ohjaamana asiakaspalautuksiin, niihin liittyviin lakeihin ja eri verkkokauppojen palautusehtoihin. Opiskelija tekee opettajan ohjauksessa harjoituksen, jossa käsitellään verkkokaupan asiakaspalautuksia ja asiakaspalvelua niihin liittyen.
Ohjelman syöttäminen ohjausyksikölle ja järjestelmän vianhaku-tehtävät Opiskelija osaa syöttää ohjelman logiikan tai teollisuus-PC:n muistiin ja käynnistää logiikkaohjelman ja ottaa siitä varmuuskopion.

Opiskelija osaa suorittaa annettuja vianhakutehtäviä ohjelmointi-ohjelmaa apuna käyttäen ja korjaamaan viat.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.
Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja.
Oppimisen arviointi on ohjeistettu opetussuunnitelman yhteisessä osassa.

Muuta tietoa Erityisesti Boolen algebran opiskelua voidaan integroida käytännön matematiikkaan.