Tutkinnon osan arviointi

OSTO- JA MYYNTITOINNOT VARASTOISSA OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla osto- tai myyntitoimintaa avustavissa tehtävissä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelija osoittaa hallitsevansa yrityksen sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelemisen. Hän osaa toimia vuorovaikutustilanteessa ja osoittaa hallitsevansa markkinoinnin ja kustannuslaskennan perusteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa